Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 30,- Kč/rok
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 30,- Kč
2. upomínka 100,- Kč
3. upomínka 150,- Kč
Upomínací dopis dle ceníku pošty

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.